Bankbesonderhede - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
Rentmeesters

BOUPROJEK BANKREKENING:
Maak u bydraes vir die boufonds so:
1. Betalings direk in die bankrekening in DUIDELIK GEMERK – “BOUFONDS”
Die bankrekening vir ons bouprojek is by FNB, Woodlands.
Rek naam: SDA Gemeente Filadelfia,
Rek # 62315882466.
Tak 230732(00). of
2. In 'n koevertjie in die offergawesakkie ook duidelik gemerk  “BOUFONDS”
Meld altyd waarvoor u inbetaling is. Bv. BOUFONDS.

ALGEMENE BANK BESONDERHEDE VIR INTERNET BETALINGS:
Sewendedag Adventistekerk,
FILADELFIA GEMEENTE
ABSA:  Tjekrekening: # 4050 692 621
Tak kode: 632005  
Meld altyd waarvoor u inbetaling is bv Tiende of  Plaaslike gemeentelike begroting   


Back to content