Boufonds - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
Gebou

Maak u bydraes vir die boufonds so:

1. Betalings direk in die bankrekening in DUIDELIK GEMERK – “BOUFONDS”

SDA GEMEENTE FILADELFIA
FNB: Rekeningnr: 62315882466
Takkode: 230732(00) (Woodlands)

2. In 'n koevertjie in die offergawesakkie ook duidelik gemerk BOUFONDS.


Back to content