DVDs en Preke - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content

Die DVD- en Boekwinkel is op Maandae en Donderdae GESLUIT
The bookshop is closed on Mondays and Thursdays

Moet asseblief nie gelde vir DVDs of boeke in die algemene gemeente bankrekening inbetaal nie.
Kindly do NOT pay money into the general congregational account.

Gebruik slegs hierdie rekening:
Use only this acciount:
SDA Filadelfia DVD
ABSA Centurion 632005
Rek/Acc 1 008 202 296
Use as reference DVD purchased and your name
Gebruik as verwysing die DVD aangekoop en u naam

DVD Pryslys Price list
SDA   Filadelfia - DVD Bediening
98 Koranna str,   Doringkloof, Centurion
S25 51.594   E28 12.777        Telefoon :  076 589 6666
Epos: dvd@filadelfia.co.za

Besigheidsure/Business hours
 
Oop/Open
 
Dins/Tue & Woens/Wed 09:00 -17:00
 
Vry/Fri 09:00 -12:00.
 
1ste/1st & 2de/2nd Son/Sun van die maand/of the month 9:00 -12:00.
 

 
          
Weeklikse Preke
Kliek op die prent vir SDAFiladelfia se YouTube

Back to content