Gemeente begroting - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
Rentmeesters


Die Bybel dui aan dat daar behalwe ons aanbiddingservaring vier elemente is wat die basis vorm van ons aanbidding tot God. Dit is gebed, Bybelstudie, musiek en ons tiendes en offergawes.

God het Israel deur Moses beveel, "en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie; elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van die Here jou God wat Hy jou gegee het" (Deut 16: 16, 17). Dus bring ons, as deel van ons aanbiddingservaring, ons tiendes en offergawes na God ooreenkomstig die seëninge van onse Here.

Die arme bring kleiner gedeeltes en die ryke bring die grootste gawes - elke persoon soos wat binne sy vermoë is. Die behoeftes van ons plaaslike gemeente kan nie vergeet word nie. Dit sluit die onderhoud en bedryf van die fisiese fasiliteite in, die dienste van die kerk, en die uitreiking na ons gemeenskap.

Daar is baie wat by ons plaaslike kerk plaasvind en ten einde behoorlik te kan
funksioneer, moet dit finansieël ondersteun word deur ons lidmate wat saamwerk.

Gee vir Begroting
U het moontlik al die term begroting in die gemeentelike omstandighede gehoor. Dit is so dat elke gemeente 'n begroting het. Maar ongelukkig is daar baie "vaktaal" of "jargon" in ons genootskap. Een so 'n term is "begroting".

In die tiende koevertjie word voorsiening gemaak vir "plaaslike fondse". Baie van ons gebruik dan die term "begroting" waneer ons sê ons gee vir plaaslike fondse.

Daar word al geruime tyd van hierdie metode gebruik gemaak om standhoudende fondse vir die plaaslike gemeente in te win.

Die basiese beginsels werk so:
U besluit hoeveel u aan die Here wil gee as offergawes. Sommige persone voel 'n 2de tiende is goed. Ander weer dat R100 goed is. Hierdie is altyd 'n saak tussen U en God. Dit maak nie saak hoeveel die bedrag is nie. Wat sake vir die gemeente wel vergemaklik is dat dit 'n gereelde bedrag is.

Sou u besluit op R100, dan plaas u dit SAAM met die 10de bedrag in dieselfde koevertjie in die offergawe sakkie. Daar word voorsiening gemaak om te nomineer dat bv, R10 vir sending gaan en R90 vir plaaslike fondse. 'n Bykomende item wat buite hierdie "plaaslike fondse" val, naamlik boufonds, moet afsonderlik aangedui word. Ons kan nie plaaslike fondse aanwend vir die bouprogram nie. Hoe dit ookal ingedeel word, dit moet net op reëlmatige basis gebeur.

Sou u die Here se tiende per elektroniese betaling doen kan u die "begroting" of te wel plaaslike fondse ook hierby insluit. Die tesourier moet dan net in kennis gestel word watter bedrag tiende en watter bedrag vir plaaslike fondse is. U kan die plaaslike fondse verder verdeel of dit aan die gemeentlike leiers oorlaat om te bestuur.

Dus weet die tesourier dat ons gemiddeld R XX per maand in kry vir plaaslike fondse en kan die finansieële komittee beter begroot. Dit is dan u besluit of u 'n verdere bedrag in die offergawe sakkie wil sit of nie. Laasgenoemde stel 'n goeie voorbeeld aan ons kleiner maaitjies.

Oproep
Ons kerk, net soos ons individuele gesinne, moet soos 'n klein besigheid bedryf word. Indien dit nie behoorlik en sistematies befonds word nie, sal dit baie gou nie meer funksioneer nie. Kom laat ons saamwerk en met die seëninge van God kan ons in ons behoeftes voorsien en deel met diegene in nood.

Back to content