God se huis - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
Rentmeesters


Dit gebeur gewoonlik slegs een- of tweekeer in 'n leeftyd, maar sommige van ons het die voorreg gehad om betrokke te wees in die bou van 'n huis vir God. Dit is werklik ‘n plegtige gedagte dat ons as mense 'n huis vir God kan bou en tog het Hy gevra, "Ook moet hulle vir My 'n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon." (Exodus 25:8).

Koning Dawid het die meeste van die materiaal bymekaar gemaak, voorberei en dit betaal, om dit wat later Salomo se Tempel genoem was te bou. Hy wou 'n verteenwoordigende huis vir God bou. Nadat al die boumateriaal by die bouterrein bymekaar gemaak was, het Dawid die leiers en die gewone mense bymekaar geroep om God te loof.

En voor die hele menigte het hy in danksegging aan God, wat soveel materiaal voorsien het, gebid. "En nou, onse God, ons loof U, en ons prys U heerlike Naam. Want wie is ek tog, en wat is my volk,dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit U hand het ons dit aan U gegee" (1 Kronieke 29:13,14).
Die manier waarop ons, ons kerke bou en onderhou, toon aan die gemeenskap rondom ons wat ons van onse God en Sy huis dink.

Oproep

Terwyl ons, ons tiendes en offergawes aan God bring, laat ons onthou om die werk van God hier, waar ons woon, te ondersteun. Ons is God se verteenwoordigers, Sy ambassadeurs in ons gemeenskap.

Back to content