Nuus - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
HIERDIE BLAD SAL NUUS VAN KOMENDE AKTIWITEITE VERTOON.

Ons maak nou geleidelik preke beskikbaar op YouTube. https://www.youtube.com/user/SDAfiladelfiaMEDIA

Die week se nuusbrief  


Back to content