Uitreiking en begroting - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
Rentmeesters


Kyk wat sê die eerste versie in die Bybel: "In die begin het God die hemel en die aarde geskape" (Genesis 1:1). Die heel eerste ding wat die Bybel oor God staaf, is dat Hy die Skepper van alles is. Dit vorm die basis van alles wat die Bybel verder oor God sê, oor wie ons is, en oor hoe ons met God in verband behoort te staan.

God is die Skepper. Ons is Sy skepsels.
God is die Eienaar. Ons is Sy bestuurders.

Ons het die voorreg en die verantwoordelikheid om dit wat God aan ons toevertrou het, te bestuur. Wanneer ons, ons tiendes en offergawes na God bring, erken ons die spesiale verhouding wat ons met Hom het.

Ons gee nie omdat ons te veel het of omdat God die geld nodig het nie. Ons gee in respons op genade wat ervaar is en dankbaarheid dat ons Skepper dwarsdeur ons lewens vir ons voorsien en ons onderhou.

Oproep:
Laat ons hierdie jaar voortgaan met 'n erkenning van God se eienaarskap en Sy voorsiening vir ons deur te reageer met ons liefdegawes om Sy werk in ons omgewing te ondersteun. Kom ons bring ons tiendes en offergawes na die Here.

Back to content