Wie is ons? - Filadelfia Gemeente van Sewendedag Adventiste

Go to content
Ons

Ons is 'n aktiewe Sewendedag-Adventiste gemeente in Centurion.  Ons het ongeveer 450 lidmate wat elke Sabbatoggend aanbid.  Ons lidmate is oor die algemeen  Afrikaans sprekend.

Ons Missie
Om binne en buite die gemeente dissipels te maak :

Wat hulle geestelike tuiste vind in die leer van Jesus (Joh 8:31)
Wat mekaar liefhet (Joh 13:35)
Wat deur die oorvloedige vrugte wat hulle dra, die Vader verheerlik en hulle dissipelskap voortplant (Joh 15:8)

Ons Visie
'n Gemeente waardeur God kan werk

Ons is ook besig om 'n volwaardige kerk te bou op dieselfde perseel waar ons tans aanbid. Wanneer die kerk voltooi is sal die huidige gebou omskep word in 'n gemeenskapsentrum met auditorium, saal en klaskamers.

Back to content